Decision Maker Response
Կասեցվել է change.org հարթակի ստորագրահավաքը ընդդեմ ստամբուլյան կոնվեցիայի վավերացման
4,3K view

July 24, 2019

Similar Updates

More updates...

1 Comment

Նարինե
Նարինե

Ոչ կոնվենցիային

You need or account to post comment.
3,465 Supporters
1,535 needed to reach 5,000